Danh Sách Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Miền Nam

Tổng hợp danh sách các trường trung cấp khu vực miền nam. Bạn đọc quan tâm có thể click vào tên từng trường để tham khảo kĩ hơn về thông tin và thời gian tuyển sinh năm 2017

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC MIỀN NAM
 
TT
Tỉnh/Tp
Tên Trường
1
An Giang
Trung cấp Y tế An Giang
2
Bà Rịa – VT
Trung cấp Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu
3
Bình Dương
Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam
4
Tây Nguyên
Trung cấp Kinh tế Công nghệ Tây Nguyên
5
Cần Thơ
Trung cấp Thể dục Thể thao Cần Thơ
6
Bến Tre
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
7
Tiền Giang
Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè
8
Tây Nguyên
Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
9
Trung cấp Luật Vị Thanh
10
Gia Lai
Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai
11
Tây Ninh
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh
12
Khánh Hòa
Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa
13
Bạc Liêu
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu
14
Bình Định
Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định
15
Bình Phước
Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bình Phước
16
Bình Dương
Trung cấp Tài chính – Kế toán Bình Dương
17
Đăk Lăk
Trung cấp Đăk Lăk
18
Bình Dương
Trung cấp Kinh tế Bình Dương
19
Tiền Giang
Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy
20
Bến Tre
Trung cấp Y tế Bến Tre
21
Bình Phước
Trung cấp Y tế Bình Phước
22
Kon Tum
Trung cấp Y tế Kon Tum
23
Đồng Nai
Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
24
Tiền Giang
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang
25
Khánh Hòa
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa
26
Bình Định
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định
27
Đà Nẵng
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
28
Bình Dương
Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương
29
 Đắk Lắk
Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk
30
Bà Rịa – VT
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau
31
Cần Thơ
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
32
Đăk Lăk
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đăk Lăk
33
Đà Nẵng
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đức Minh
34
Đak Nông
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam
35
Quảng Nam
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quảng Đông
36
Bình Dương
Trung cấp VHNT và Du lịch Bình Dương
37
 Long An
Trung cấp Việt Nhật Long An
38
Trung cấp Y Dược MeKong
39
Cần Thơ
Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ
40
Bà Rịa – VT
Trung cấp Công nghệ thông tin Bà Rịa – VT
41
Đồng Nai
Trung cấp Công nghệ Tin học VT Đồng Nai
42
Cần Thơ
Trung cấp Du lịch Cần Thơ
43
Đà Lạt
Trung cấp Du lịch Đà Lạt
Bạn thích bài viết này ?