Cao Đẳng Xậy Dựng Số 1 Tuyển Sinh Năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1

cao-dang-xay-dung-so-1-tuyen-sinh

Mã trường: CTC1

Địa chỉ: Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6265 2629

Website: http://ctc1.edu.vn/

Theo thông tư ban hành của Bộ Trưởng bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp như sau:

I/ Các ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Ten trường Ngành học Chì tiêu Văn hảng tốt nghiệp Hình thức tuyển sinh
TRƯỜNG CAO ĐÁNG XÂY DỤNG SÓ 1 Ký hiệu trường: CDT0129 Địa chi: Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội Đ I : 0981004537.0981004538.0981004515 Website: www.ctctl.cdu.vn 1650
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 750
1. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dụng (6 chuyên ngành) kỹ sư thực hành
1.1. Xây dựng dân dụng và còng nghiệp
1.2. Cấp thoát nước
1.3. Kỳ thuật trắc địa công trinh
1.4. Thi công nội thất công trình
1.5. Công nghệ thi công vật liệu xây dựng mới Xét
1.6. Bào tri, sứa chừa công trinh xây dựng tuyển
2. Công nghệ kỳ thuật kiển trúc (5 chuyên ngành) kỹ sư thực hành học bạ
2.1. Kicn trúc
2.2. Thiết kc và thi công cành quan, hoa vicn
2.3. Công nghệ thông tin ứng dụng trong xảy dựng
2.4. Thiết kế nội thất công trình
2.5. Triển khai bản võ kỳ thuật song ngừ (chương trình tiên tiến)
3. Ọuàn lý xây dựng (5 chuyên ngành) kỹ sư thực hành
3.1. Kinh tế xảy dựng
3.2. Quàn lý Xảy dựng công trinh nòng thôn
3.3. Quàn lý dụ án xây dựng
3.4. Định giá công trinh xây dựng
3.5. Quán lý khu chung cư
4. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (3 chuyên ngành) KỸ SƯ THỰC HÀNH
4.1. Vật liệu và cẩu kiện xảy dựng
4.2. Công nghệ chế tạo vật liệu xáy dựng
4.3. Còng nghệ chổng thẩm công trinh xây dựng
5. Công nghệ kỷ thuật xây dựng (3 chuyên ngành) KỸ SƯ THỰC HÀNH Xét tuyên
5.1. Kỳ thuật hạ tầng đỏ thị học bạ
5.2. Xây dựng cõng trinh hụ tầng nòng thôn
5.3. Thict kc vá (hi công đưimg đò thi
6. Cóng nghệ kỳ thuật tài nguyên nước
6.1. Thi công diện nước công trình xây dựng
7. Kc toán (3 chuyên ngành) CỬ NHẢN
7.1. Kế toán tông hợp
7.2. Kẻ toán xây dựng HÀNH
7.3. Kc toán lao dộng, tiền lương
8. Quãn trị kinh doanh (4 chuyên ngành) Cử nhân thực hành
8.1. Quàn trị kinh doanh tồng hợp
8.2. Quàn trị doanh nghiệp xây dựng
8.3. Quán trị nghiệp vụ bán hàng
8.4. Quàn trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn
9. Tài chính – Ngân hàng (2 chuyên ngành) Cử nhân thực hành
9.1. Ngân hàng thương mại
9.2. Tài chinh doanh nghiệp
II. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP 50 Kĩ sư thực hành
1 .Công nghệ ký Ihuật công trình xây dựng
(2 chuyên ngành )
1.1.    Xây dựng dân dụng và cồng nghiệp
1.2.    Cấp thoát nước
2. Kế toán Cử nhân thực hành
2.1. Ke toán tổng hợp
III. HỆ TRUNG CẤP 650 BẲNG TRUNG CẤP CHÍNH QUY Xét tuyêển học bạ
1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2. Cấp thoát nước
3. Kc toán doanh nghiệp
4. Kc toán xây dựng
5. Ne – Hoàn thiện
6. Bê tông
7. Cốt thép – Hàn
8. Cốp pha – Giàn giáo
9. Tin văn phòng
10. Công nghệ kỳ thuật nội thất và diện nước công trình
11. Quan lý tòa nhà
12. Thương mại diện tứ
13. Nghiệp vụ bán hàng
IV. HỆ SƠ CẤP NGHỀ 200 CHỦNG CHÌ Xét tuycn
1. Nề – Hoàn thiện
2. Cốt thép – Hàn
3. Cấp thoát nước
4. Cốp pha – Giàn giáo

II/ Phương thức tuyển sinh trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1

– Nộp trực tiếp tại Trường Cao Đẳng xây Dựng Số 1, hoặc gửi qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Chú ý: Đối với các khối thi có nhiều chuyên ngành, thí sinh đăng ký chuyên ngành (theo mẫu) khi làm thủ tục xét tuyển hoặc khi nhập học

III/ Đối tượng tuyển sinh trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1

– Thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

– Thí sinh tốt nghiệp trung cấp cùng khối ngành.

IV/ Hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1

Hồ sơ xét tuyển trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1 bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường.

– bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp; bản sao công chứng Giấy trứng nhận tốt nghiệp

– Bản sao công chứng học bạ (đối với thí sinh tham gia xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy), hoặc bản sao công chứng bảng kết quả học tập trung cấp (đối với thí sinh tham gia xét tuyển hệ Cao Đẳng liên thông).

– Bản sao công chứng các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Mọi thông tin về tuyển sinh  thí sinh và phụ huynh liên hệ thông tin sau:

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1

Địa chỉ: Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6265 2629

Website: http://ctc1.edu.vn/

Bạn thích bài viết này ?

Speak Your Mind

*

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status