• Connect with us:

Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển

 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM là trường Đào tạo đội ngũ trí thức có năng lực lãnh đạo; Sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng. Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
Mã ngành tuyển sinh Tên ngành/nhóm ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển 2019 Chỉ tiêu năm 2020 (dự kiến)
ĐGNL Thi THPTQG
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 3855
106 Ngành Khoa học Máy tính A00; A01 977 25.75 240
107 Kỹ thuật Máy tính A00; A01 928 25.00 100
108 Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00; A01 875 24.00 670
109 Kỹ thuật Cơ khí; A00 ; A01 851 23.50 300
110 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 105
112 Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May A00; A01 787 21.00 90
114 Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học A00; B00; D07 919 23.75 370
115 Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; A01 738 21.25 690
117 Kiến Trúc V00; V01 -- 19.75 75
120 Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí A00; A01 760 21.00 130
123 Quản lý công nghiệp A00 ; A01; D01; D07 892 23.75 120
125 Kỹ thuật Môi trường;  Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00 ; A01; B00; D07 813 21.00 120
128 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng A00; A01 948 24.50 90
129 Kỹ thuật Vật liệu A00; A01; D07 720 19.75 220
137 Vật lý Kỹ thuật A00 ; A01 804 21.50 70
138 Cơ kỹ thuật A00 ; A01 792 22.50 70
140 Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) A00; A01 794 22.00 80
141 Bảo dưỡng Công nghiệp A00; A01 690 19.00 165
142 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 887 25.00 90
145 Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020) A00 ; A01 868 23.00 60
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CT TIÊN TIẾN   1145
206 Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01 942 24.75 100
207 Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01 880 24.00 55
208 Kỹ sư Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) A00; A01 757 20.00 150
209 Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01 791 21.00 50
210 Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01 895 23.75 50
211 Kỹ Thuật Robot (CT Chất lượng cao) (Dự kiến) A00; A01 -- 50
214 Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) A00; B00; D07 846 22.25 150
215 Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông (Chương trình Chất lượng cao) A00; A0 700 18.00 80
219 Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao) A00; B00; D07 854 21.50 40
220 Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao) A00 ; A01 700 18.00 50
223 Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01; D01; D07 790 20.00 90
225 Kỹ thuật Môi trường;  Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01; B00; D07 700 18.00 60
228 Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng (CT Chất lượng cao) (Dự kiến) A00; A01 -- -- 40
237 Kỹ Thuật Y sinh (CT Chất lượng cao) (Dự kiến) A00; A01 50
242 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01 839 22.00 50
245 Kỹ thuật Hàng Không (CT Chất lượng cao) (Dự kiến) A00; A01 -- -- 40
266 Khoa học Máy tính - CT Chất lượng cao (tiếng Nhật) (Dự kiến)  A00; A01 -- -- 40
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE)   50
441 Bảo dưỡng Công nghiệp - Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. Thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH, ngày 26/8/2015) A00 ; A01 704 18 50
D  CAO ĐẲNG NGÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP
1 Cao đẳng Bảo dưỡng Công nghiệp: Từ năm 2019, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM chuyển giao chương trình đào tạo ngành Bảo dưỡng Công nghiệp, bậc Cao đẳng, cho các đối tác để các đối tác Tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng Cao đẳng. Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM sẽ đồng hành cùng với các đối tác trong công tác xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp giảng dạy, phối hợp xây dựng cở sở vật chất phục vụ thí nghiệm/thực hành/thực tập, đào tạo bồi dưỡng giảng viên các trường đối tác. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng từ chương trình này ở các trường đối tác sẽ được thi liên thông vào bậc Đại học chính quy của trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM. Các đối tác đào tạo và cấp bằng ngành Bảo dưỡng Công nghiệp, bậc Cao đẳng: 1. Trường Cao đẳng Quốc tế Tp.HCM 2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Các phương thức xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa
TỔ HỢP MÔN THI
A00 Toán - Lý - Hóa
A01 Toán - Lý - Anh
D01 Toán - Văn - Anh
D07 Toán - Hóa - Anh
V00 Toán - Lý - Vẽ
V01 Toán - Văn - Vẽ
B00 Toán - Hóa - Sinh
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển:
  1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 (50% ~ 72% tổng chỉ tiêu)
  2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (15% ~ 25% tổng chỉ tiêu)
  3. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (0% ~ 3% tổng chỉ tiêu)
  4. Xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM (10% ~ 40% tổng chỉ tiêu)
  5. Phương thức khác: Thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài (0% ~ 1% tổng chỉ tiêu)

I. Phạm vi tuyển sinh Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM:

Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tuyển sinh trên khu vực cả nước.

II. Phương thức dự kiến Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM:

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển. Điều kiện chung: - Tốt nghiệp THPT; - Có trung bình cộng của các điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên đối với bậc đại học và từ 6,0 trở lên đối với bậc cao đẳng.

III. Các phương thức xét tuyển Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM:

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia (~72% chỉ tiêu)
  • Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia, không nhân hệ số, công với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Tiêu chí phụ để xét tuyển là môn Toán.
2. Ưu tiên xét tuyển các học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT Quốc gia cao (~15% chỉ tiêu). 3. Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải Khoa học kỹ thuật quốc gia… (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo) (~3% chỉ tiêu). 4. Xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (~10% chỉ tiêu).
MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TUYỂN SINH
Mã trường: QSB
Địa chỉ: Nhà A1, số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)3 865 1670, (028)3 864 7256
Website: www.hcmut.edu.vn
Email: tuyensinh@hcmut.edu.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Chính Xác Nhất Nguyện Vọng 2 Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Mới Nhất Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách