• Connect with us:

Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo đại học và cao học, với các hình thức đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên, đào tạo các điểm vệ tinh,…nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật cho đất nước. Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Phương thức xét tuyển theo kết quả 3 năm THPT: - Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 05 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) các môn học ở THPT; - Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). - Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. - Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp có môn Ngoại ngữ. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn) là Tổng Điểm trung bình môn học 5 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên): + Phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học; + Các ngành còn lại từ 20,00 điểm trở lên. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau: ĐĐKXT = ĐTBM1 + ĐTBM2 + ĐTBM3. Trong đó: + ĐTBM1, ĐTBM2, ĐTBM3: Là điểm trung bình 5 học kỳ của các môn học trong tổ hợp xét tuyển: + Điểm nhận đăng ký xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân Các ngành đào tạo năm 2020: Chương trình Đại trà:
Ngành học Mã đăng ký xét tuyển Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
Ngôn ngữ Anh (1)
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Biên – Phiên dịch Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Thương mại
7220201 126 Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KH xã hội, Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc (1)
 • Biên – Phiên dịch
7220204 56 Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ(2)
Ngôn ngữ Nhật (1)
 • Biên – Phiên dịch
7220209 98
Xã hội học
 • XHH tổ chức và quản lý nguồn nhân lực
7310301 77 Toán, Lý, Anh Văn, Địa, Sử Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ (2)
Đông Nam Á học 7310620 84
Công tác Xã hội 7760101 70
Kinh tế
 • Quản lý Công
 • Kinh tế học
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế quốc tế
7310101 143 Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh
Quản trị kinh doanh
 • Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Quản trị kinh doanh tổng hợp
7340101 126
Marketing 7340115 70
Kinh doanh Quốc tế 7340120 84
Tài chính ngân hàng
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng
 • Đầu tư tài chính
7340201 140
Kế toán 7340301 112
Kiểm toán 7340302 70
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 77
Khoa học máy tính (3) 7480101 112
Công nghệ thông tin (3) 7480201 119
Công nghệ thông tin (3) tăng cường học Tiếng Nhật 28
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Ngành mới) 7510605 28
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (3) 7510102 119
Quản lý xây dựng (3) 7580302 70
Quản trị nhân lực 7340404 45 Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn
Du lịch (Ngành mới) 7810101 42
Công nghệ Sinh học Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại cơ sở Bình Dương (xe đưa đón miễn phí)
 • CNSH Y – Dược
 • CNSH Nông nghiệp - Môi trường
 • CNSH Thực phẩm
7420201 105 Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Lý Toán, Hóa, Sinh
Luật 7380101 84 Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa (5) Toán, Văn, Ngoại ngữ (4)
Luật kinh tế 7380107 119
Ghi chú: (1):   Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2. (2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. (3):   Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựngđiểm môn Toán được tính hệ số 2. (4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. (5): Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.  Chương trình chất lượng cao:
Ngành học Mã đăng ký xét tuyển Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
Ngôn ngữ Anh
 • Tiếng Anh thương mại
7220201C 126 Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KH xã hội, Anh
Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Kinh doanh quốc tế
7340101C 140 Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh
Quản trị kinh doanh – dạy 100% tiếng Anh 28
Tài chính ngân hàng
 • Tài chính
 • Ngân hàng
7340201C 112
Tài chinh ngân hàng – dạy 100% tiếng Anh 28
Kế toán
 • Kế toán
 • Kiểm toán
7340301C 70
Kế toán – dạy 100% tiếng Anh 28
Luật kinh tế 7380107C 63 Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh Toán, Văn, Anh
Công nghệ sinh học Học lý thuyết tại Tp.HCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí 7420201C 49 Toán, Sinh, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hoá, Anh Toán, Lý, Anh
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Toán hệ số 2)
 • Thiết kế công trình DD&CN
 • Quản lý - Thi công Công trình DD&CN
7510102C 28 Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Hóa
Ghi chú: - Điểm môn tiếng Anh được tính hệ số 2, trừ CNKT công trình xây dựng. - Ngành Công nghệ sinh học các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số

I. Đối tượng tuyển sinh Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh:

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thực giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận thành các môn vắn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

II. Phạm vi tuyển sinh Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh:

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh tuyển sinh trên khu vực cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh:

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh:

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

V. Chính sách ưu tiên Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh:

Chính sách ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.
MỌI THÔNG TIN LIÊN HÊ PHÒNG TUYỂN SINH
Mã trường: MBS
Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3 930 0210
Website: ou.edu.vn
Email: ou@ou.edu.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh Chính Xác Nhất Nguyện Vọng 2 Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh Mới Nhất Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách