Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2019

 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI TUYỂN SINH

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục nghệ thuật đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Tên trường, ngành học Mã ngành Môn thi Chỉ tiêu (Dự kiến)
Ngành đào tạo trình độ đại học   Xét tuyển môn văn hóa, thi tuyển môn Năng khiếu 1070
Sư phạm Âm nhạc

–           Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non

7140221 1.    Kiến thức âm nhạc cơ bán: Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẩm âm;

2.    Thanh nhạc – Nhạc cụ.

200
Sư phạm Mỹ thuật

–          Chuyên ngành Sư phạm MỸ thuật Mẩm 1 non

7140222 1.    Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút);

2.    Vẽ màu (240 phút).

200
Quản lý văn hóa

–          Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật

–           Chuyên ngành Quản lý văn hóa du lịch

7229042 Thí sinh chọn 01 trong 04 tỏ hợp môn thi sau:

 1.    Kiến thức âm nhạc cơ bản: Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẩm âm; Thanh nhạc – Nhạc cụ.

2.    Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút); Vỗ màu (240 phút).

3.    Ngữ văn; Lịch sử; Năng khiếu nghệ thuật (chọn 01 trong các năng khiếu sau: Đàn/hát/múa/ tiểu phẩm kịch/ hùng biện…).

4.    Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý-

120
Thiết kế Thời trang 7210404 1.    Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút);

2.    Vẽ màu (240 phút).

120
Công nghệ may 7540204 Thi sinh chọn 1 trong 03 tổ hợp sau:

1.    Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút); Vỗ màu (240 phút).

2.    Ngừ văn; Toán; Tiếng Anh.

3.    Toán; Vật lí; Hóa học.

100
Thiết kể Đổ họa 7210403 1.    Hình họa (vỗ tượng chân dung – 240 phút);

2.    Vẽ màu (240 phút).

180
Thanh nhạc 7210205 1.    Kiển thức âm nhạc cơ bản: Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẩm âm;

2.    Thanh nhạc.

60
Hội họa 7210103 1.    Hình họa (võ tượng chân dung – 240 phút);

2.    Vỗ màu (240 phút).

20
Piano 7210208 1.    Kiến thức âm nhạc cơ bản: Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẳm ầm;

2.    Piano.

30
Diễn viên kịch – điện ảnh 7210234 1.    Hình thể và tiếng nói;

2.    Diễn xuất.

40
Ngành đào tạo trình độ đại học liên thông (Từ TC; CĐ lên ĐH)   Các môn thi tuyển 120
Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm âm nhạc Mầm non 7140221 1.    Kiến thức âm nhạc cơ bản: Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẩm âm;

2.    Thanh nhạc;

3.    Nhạc cụ.

30
Sư phạm Mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

7140222 1.    Kiến thức Mỹ thuật cơ bản (180 phút);

2.    Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút);

3.    Vẽ màu (240 phút).

30
Quản lý văn hóa 7229042 1.    Kiền thức quản lý văn hóa (180 phút);

2.    Lý luận văn hỏa (180 phút);

3.    Nàng khiếu nghệ thuật.

30 ,
Thiết kế Thời trang 7210404 1.    Kiền thức thời trang cơ bản (180 phút);

2.    Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút);

3.    Vỗ màu (240 phút).

30

I. Phạm vi tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội:

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội tuyển sinh trên khu vực cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội:

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội tổ chức tuyển sinh riêng.

Hệ Đại học:

– Xét tuyển kết quả ba năm THPT hoặc kết quả kì thi THPT quốc gia.

+ Môn Ngữ văn đối với tất cả các ngành

+ Môn Lịch sử, Địa lý (đối với ngành và chuyên ngành của Quản lý văn hóa)

– Thí sinh phải đăng ký một trong hai hình thức xét tuyển nêu trên khi nộp hồ sơ

– Điều kiện xét tuyển hệ đại học: điểm trung bình cộng ba năm THPT môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý phải đạt từ 5 điểm đối với thí sinh sử dụng kết quả 3 năm học THPT; điều kiện môn Ngữ văn đối với thí sinh sử dụng kết quả thi trong kỳ thi THPT quốc gia.

– Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ theo thời gian quy định của nhà trường.

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TUYỂN SINH
Mã trường: GNT
Địa chỉ: số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, Q.Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024 385 4468
Website: spnttw.edu.vn
Email: spnttw@spnttw.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội

Bạn thích bài viết này ?

Speak Your Mind

*

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status