• Connect with us:

Đề Án Đào Tạo Các Giáo Viên, Cán Bộ Quản Lý Mầm Non

Đề án bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực của các giáo viên và cán bộ quản lý Mầm non ở các cơ sở, các trường Đại học đào tạo góp phần thực hiện các phương án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đề án bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực của các giáo viên và cán bộ quản lý Mầm non ở các cơ sở, các trường Đại học đào tạo góp phần thực hiện các phương án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngày 8/1/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 33/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý mầm non trong giai đoạn 2018 - 2025.

Đề án có mục tiêu chính là là bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non nhằm bảo đảm chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp để đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non như học liên thông văn bằng 2 tiểu họchọc văn bằng 2 Sư phạm mầm non.

Trong đề án đưa ra phấn đấu giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, mục tiêu đào tạo và nâng cao trình độ giáo viên mầm non đạt trình độ từ Cao đẳng Sư phạm mầm non phải bảo đảm ít nhất 70% trở lên, giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên phải đảm bảo ít nhất 80%.

Phấn đấu tất cả các giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ các đồng nghiệp năng lực tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tự bồi dưỡng, tự học các nghiệp vụ và chuyên môn thường xuyên, liên tục ngay tại trường. Nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng, tiếp cận gần đến trình độ của các giáo viên trong các nước khu vực ASEAN trong giai đoạn 2021-2025.

Thay thế và bổ sung cho các giáo viên nghỉ hưu, các giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số giáo viên còn thiếu hiện nay.

Phấn đấu tất cả các giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 8% giảng viên cao đẳng đạt trình độ tiến sĩ, 30% giảng viên đại học và 40% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ các chuyên ngành.

Phải đảm bảo tất cả các giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý  phải được bồi dưỡng nâng cao trình độ các năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Những giải pháp mà đề án đã đưa ra nhằm đạt được giải pháp thực hiện cho các nhiệm vụ như:

- Đổi mới công tác đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong các công tác truyền thông, công tác hoạt động quản lý

- Nâng cao năng lực, đào tạo của các trường Sư phạm, các khoa Sư phạm đang đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

- Đổi mới các chương trình, phương pháp dạy và học, phương pháp bồi dưỡng và đa dạng hóa hình thức học tập cho các công tác đào tạo giáo viên, các cán bộ quản lý.

- Đổi mới đẩy mạnh nền xã hội hóa hội nhập nền kinh tế Quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên và các cán bộ quản lý.

Nguồn kinh phí hỗ trợ đề án là do nhà nước và các cơ quan tổ chức hoặc các cá nhân khác hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Đề án sẽ được thực hiện bởi các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Các ủy ban tỉnh, thành phố trung ương và các cơ sở, các trường Đại học.

Mọi thông tin thắc mắc muốn giải đáp về các vấn đề liên quan đến bài viết hoặc về các vấn đề liên thông Học viện Ngân hàng các bạn vui lòng bình luận xuống bài viết này. Chúng tôi sẽ có những câu trả lời chi tiết nhất dành cho các bạn.

KA (Tổng Hợp)

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách