Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh Năm 2018

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cở sở đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tư tưởng – văn hóa, cán bộ báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận Mác – Lênin, tử tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

 

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/

môn thi xét tuyển

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

1800

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in

602

50

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (M14)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (M15)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (M16)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử (M17)

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

604

50

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

605

50

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

607

50

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

608

40

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

609

40

2

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

603

40

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (M18)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (M19)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (M20)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử (M21)

3

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

606

40

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (M22)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh (M23)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (M24)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử (M25)

4

Truyền thông đại chúng

7320105

50

Nhóm 2:

– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

– Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

5

Truyền thông đa phương tiện

7320104

50

6

Triết học

7229001

40

7

Chủ nghĩa xã hội khoa học

729008

40

8

Kinh tế chính trị

7310102

40

9

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

527

50

10

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

528

40

11

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

529

50

12

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7310202

50

13

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

530

100

14

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

531

50

15

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

532

50

16

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

40

17

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

535

50

18 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

536

40

19 Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

538

50

20

Xuất bản

7320401

100

21

Xã hội học

7310301

50

22

Công tác xã hội 7760101

50

23

Quản lý công

7340403

50

24

Quản lý nhà nước

7310205

50

25

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

7229010

40

Nhóm 3:

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19)

26

Truyền thông quốc tế

7320107

50

27

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

610

50

28

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

50

Nhóm 4:

TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

29

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

614

40

30

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

615

50

31

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

40

32

Quảng cáo

7320110

40

33

Ngôn ngữ Anh

7220201

40

I. Phạm vi tuyển sinh Trường Học Viện Báo chí và Tuyên truyền:

Trường Học Viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh trên khu vực cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh Trường Học Viện Báo chí và Tuyên truyền:

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển: đối với nhóm 1 – ngành báo chí

Môn thi tuyển: Năng khiếu báo chí – tổ chức thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Xét tuyển căn cứ kết quả thi Năng khiếu báo chí kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).

Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia: đối với nhóm 2, 3, 4

– Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước;

– Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

– Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Tổ hợp môn xét tuyển được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành

Môn bắt buộc (A)

Môn tự chọn (B) (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

Môn Năng khiếu (C)

Điểm xét tuyển

1

Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

Năng khiếu báo chí

A + B + C

2

Ngữ văn + Toán

Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

A + B

3

Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

Địa lý, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

A + B

4

Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

A + B

III. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển Trường Học Viện Báo chí và Tuyên truyền:

– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lệ phí thi tuyển ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký 02 bài thi Năng khiếu báo chí: 500.000đ/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký 03 bài thi Năng khiếu báo chí: 700.000đ/hồ sơ.

 MỌI LIÊN HỆ VĂN PHÒNG TUYỂN SINH
 Mã trường: HBT
 Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: 043 754 6963
 Website: ajc.edu.vn
 Email: website@ajc.edu.vn
 

Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status