Học Viện Biên Phòng Tuyển Sinh 2019 Mới Nhất

Thông Báo Tuyển Sinh 

Trường Học Viện Biên Phòng

Ký hiệu: BPH

Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh, Trường Học Viện Biên Phòng chính thức thông báo tuyển sinh hệ đào tạo quân sự bậc đại học chính quy, thông tin chi tiết bao gồm những nội dung sau đây:

1. Ngành học, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Biên Phòng.

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự     232
* Ngành Biên phòng 7860214 C00:Văn, Sử, Địa

A01:Toán, Lý, tiếng Anh

192
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     86
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     69
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     17
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)     8
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     6
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     2
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5     27
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     22
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     5
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7     32
+ Thí sinh  tổ hợp C00     26
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     6
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9     39
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     31
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     8
 * Ngành Luật 7380101 C00:Văn, Sử, Địa

A01:Toán, Lý, tiếng Anh

40
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     18
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     14
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     4
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)     2
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     1
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5     5
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     4
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7     7
+ Thí sinh  tổ hợp C00     6
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9     8
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     7
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1

2. Phạm vi tuyển sinh Học Viện Biên Phòng.

Thực hiện tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh Học Viện Biên Phòng.

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD & ĐT;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và tiêu chí phụ xét tuyển Học Viện Biên Phòng.

Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu;

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

– Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không qúa 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền hoặc từng quân khu. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

– Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

5. Quy định chung về công tác sơ tuyển Học Viện Biên Phòng.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

– Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian sơ tuyển: theo quy định của Nhà trường.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng quản lý đào tạo: Học Viện Biên Phòng.

Địa chỉ:  Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: 0243 383 0531-

Website: http://www.hvbp.edu.vn

Điểm Chuẩn Học Viện Biên Phòng Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Học Viện Biên Phòng Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Học Viện Biên Phòng

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status