Học Viện Phòng Không Không Quân Tuyển Sinh 2019

Thông Báo Tuyển Sinh Mới Nhất

Học Viện Phòng Không – Không Quân

Ký hiệu: PKH

Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, Trường học viện phòng không – không quân chính thức thông báo tuyển sinh hệ đào tạo quân sự bậc đại học chính quy, bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh Học viện phòng không – không quân.

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự     398
* Ngành Kỹ thuật Hàng không 7520120 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

105
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     68
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam     37
* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử 7860226 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

293
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     190
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam     103

2. Phương thức tuyển sinh Học viện phòng không – không quân.

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia  theo quy định của Bộ GD & ĐT;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

3. Phạm vi tuyển sinh Học viện phòng không – không quân.

Thực hiện tuyển sinh thí sinh nam trong phạm vi cả nước.

4. Điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh phụ Học viện phòng không – không quân.

 Điểm trúng tuyển: Theo ngành và theo khu vực phía Nam, phía Bắc;

– Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự;

– Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam – Bắc. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

– Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 08 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

5. Quy định chung vè công tác sơ tuyển Học viện phòng không – không quân.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

– Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian sơ tuyển: Theo thời gian quy định của Nhà trường.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng quản lý và đào tạo: Học viện phòng không – không quân

Địa chỉ:  Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: 0243 361 4557

Website: http://www.Hocvienpkkq.com

Điểm Chuẩn Học Viện Phòng Không Không Quân Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Học Viện Phòng Không Không Quân Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Học Viện Phòng Không Không Quân

Bạn thích bài viết này ?

Speak Your Mind

*

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status