• Connect with us:

Khu Vực Miền Bắc

Cao Đẳng Nghề Hòa Bình Tuyển Sinh 2020

Trường cao đẳng nghề Hòa Bình cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất, nội dung tuyển sinh chính xác nhất. Thí sinh và phụ huynh xem thông báo tuyển sinh trường

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật - Công Nghệ Lod Tuyển Sinh 2019

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Lod thông báo tuyển sinh các hệ cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề. Nội dung tuyển sinh xem tại thông báo

Cao Đẳng Nghề Than-Khoáng Sản Việt Nam Tuyển Sinh 2019

Quy chế tuyển sinh trường cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam cập nhật mới nhất, chuẩn xác nhất. Nội dung thông báo tuyển sinh thí sinh và phụ huynh xem t

Cao Đẳng Nghề Giao Thông Cơ Điện Quảng Ninh Tuyển Sinh 2018

Thông tin cập nhật mới nhất, chính xác nhất về nghề tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh trường cao đẳng nghề giao thông cơ điện Quảng

Cao Đẳng Nghề Sông Đà Tuyển Sinh 2020

Thông báo tuyển sinh trường cao đẳng nghề Sông Đà bao gồm các thông tin như sau: Đối tượng tuyển sinh, Hình thức tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, và nhiều thô

Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Đông Bắc Tuyển Sinh 2020

Các chương trình đào tạo trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lam Đông Bắc. Đối tượng và phương thức tuyển sinh trường cao đẳng nghề công nghệ và n

Cao Đẳng Nghề Xây Dựng Tuyển Sinh 2020

Ban tuyển sinh trường cao đẳng nghề xây dựng tuyển sinh các hệ, các nghề đào tạo. Nội dung tuyển sinh của trường cao đẳng nghề xây dựng bao gồm chỉ têu t

Cao Đẳng Nghề Việt - Hàn Quảng Ninh Tuyển Sinh 2020

Thông báo tuyển sinh trường cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh, Chi tiết tuyển sinh, Nội dung tuyển sinh các nghề của trường, đối tượng tuyển sinh, phương t

Trường Cao Đẳng Nghề Viglacera Tuyển Sinh 2019

Thông báo tuyển sinh trường cao đẳng nghề Viglacera. Nội dung tuyển sinh chính xác nhất, cập nhật kịp thời nhất.Thí sinh và phụ huynh xem thông báo tuyển sinh t

Trường Cao Đẳng Nghề Lạng Sơn Tuyển Sinh 2019

Nghề tuyển sinh của trường cao đẳng nghề Lạng Sơn có những nghề cụ thể nào, đối tượng tuyển sinh của trường như thế nào, và hình thức tuyển sinh ra sa

Cao Đẳng Nghề Số 19 - Bộ Quốc Phòng Tuyển Sinh 2019

Quy trình tuyển sinh trường cao đẳng nghề số 19 - Bộ quốc phòng bao gồm những thông tin mới nhất, chính xác nhất. Chỉ tiêu tuyển sinh, nagnhf đào tạo, phương