• Connect with us:

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo. Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Trường Cao Đẳng Nghề Tây Sài Gòn Tuyển Sinh 2018

Trường Cao Đẳng Nghề Tây Sài Gòn tổ chức tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp trên phạm vi cả nước. Các thí sinh tham gia ứng tuyển được hưởng các chế độ ưu tiên về khu vực và đối tượng theo quy định hiện hành.

Trường Cao Đẳng Nghề Long An Tuyển Sinh 2019

Trường Cao Đẳng Nghề Long An thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Cao Đẳng Công Nghệ LADEC Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Công Nghệ LADEC thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo. Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Cao Đẳng Quốc Tế VABIS Hồng Lam Tuyển Sinh 2019

Nhà trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo các hệ Cao đẳng, Trung cấp trên phạm vi cả nước và những điều kiện khác được thực hiện theo quy định tại quy chế tuyển sinh của Bộ lao động và TBXH.

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo. Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Vũng Tàu Tuyển Sinh 2020

Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp trên phạm vi cả nước và những điều kiện khác được thực hiện theo quy định tại quy chế tuyển sinh của Bộ lao động và TBXH.

Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí Tuyển Sinh 2020

Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp trên phạm vi cả nước và những điều kiện khác được thực hiện theo quy định tại quy chế tuyển sinh của Bộ lao động và TBXH.

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 – Bộ Quốc Phòng

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 – Bộ Quốc Phòng thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo. Nhà trường tuyển sinh trên cả nước theo phương thức xét tuyển.

Trường Cao Đẳng Nghề Lilama 2 Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Nghề Lilama 2 thông báo tuyển sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp trên phạm vi cả nước. Nhà trường xét tuyển dựa vào điểm thi hoặc theo học bạ.

Cao Đẳng Nghề Số 22-Bộ Quốc Phòng Tuyển Sinh 2018

Trường Cao Đẳng Nghề Số 22-Bộ Quốc Phòng thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp trên phạm vi cả nước. Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Bình Dương Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Bình Dương thông báo tuyển sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo.

Cao Đẳng Công Nghệ Và Nông Lâm Nam Bộ Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Nông Lâm Nam Bộ liên tục tuyển sinh và đào tạo các hệ Cao đẳng, liên thông Cao đẳng và Trung cấp, Sơ cấp . Nhà trường tổ chức tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng An Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng An thông báo tuyển sinh đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp với những ngành nghề, chỉ tiêu theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo.

Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Singapore Tuyển Sinh 2020

Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Singapore liên tục tuyển sinh và đào tạO các hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và thường xuyên theo quy đinh của bộ giáo dục và đào tạo.