• Connect with us:

Khu Vực Miền Trung

Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy năm 201

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An Tuyển Sinh 2020

trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thời và chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, phương thức x

Cao Đẳng Y Tế Bình Định Tuyển Sinh Năm 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hàng năm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Y Tế Bình Định thông báo tuyển sinh với nội dung cụ thể như sau:

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Đăk Lăk Tuyển Sinh 2020

trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật đăk lăk thông báo tuyển sinh mới nhất chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, hồ

Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa Tuyển Sinh Năm 2020

Thông báo tuyển sinh mới nhất của Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa, các hệ đào tạo của trường được cập nhật chính xác nhất về ngành , đối tượng tuy

Trường Cao Đẳng Phương Đông – Quảng Nam Tuyển Sinh 2020

Trường cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thời và chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, phương thức xét t

Cao Đẳng Y Tế Phú Yên Tuyển Sinh Năm 2019

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên nơi đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng theo chuẩn năng lực ASEAN đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tin tứ

Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng Tuyển Sinh Năm 2019

Tin tức vừa cập nhật về thông báo tuyển sinh của Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thờ

Cao Đẳng Tư Thục Phương Đông – Đà Nẵng Tuyển Sinh 2020

trường cao đẳng tư thục Phương Đông - Đà Nẵng thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thời và chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển sinh, phương t

Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam Tuyển Sinh Năm 2019

tin tức mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của trường cao đẳng y tế quảng nam. Thông báo tuyển sinh mới nhất, chính xác và kịp thời nhất về chỉ tiêu tuyển