Năm 2018, Hà Nội Sẽ Sáp Nhập Các Trường Trung Cấp Vào Cao Đẳng

Giải thể những Trường kém hiệu quả

Sáng nay, 13-12-2017 Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV-2017. Trình bày kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, một trong những điểm nhấn đặc biệt năm 2017 của Hà Nội là đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính; kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp, đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn; tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức, sắp xếp các đơn vị doanh nghiệp công ích…

Điển hình là việc Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 80 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 51 Ban Quản lý dự án (giảm 50.5%); hoàn thành việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển Thành Phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển nhà đất Thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài Nguyên – Môi Trường…

Ông Trần Huy Sáng Giám Đốc sở Nội Vụ cho biết nhấn mạnh: “Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao”.

Cũng trong năm 2017, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thành phố quán triệt, chỉ đạo quyết liệt. Một số cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm kỷ cương hành chính đã bị xử lý nghiêm khắc, tác động mạnh đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ…

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, thành phố đã lựa chọn chủ đề triển khai năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Một trong những nội dung lớn nhất vẫn là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2018, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng Đề án và triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức sự nghiệp công, Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế. Thí điểm đổi mới, xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.

Đặc biệt, sẽ sắp xếp, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả.

Cùng đó, thành phố sẽ nghiên cứu hợp nhất các Trung tâm bảo trợ thuộc Sở LĐ-TB&XH có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành Trung tâm bảo trợ đa năng. Thực hiện mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng cấp huyện; rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế.

Với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, sẽ hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư… cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Đặc biệt, thành phố sẽ thực hiện rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố; số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh và các cơ chế, chính sách về phụ cấp, hỗ trợ phù hợp để tăng tính trách nhiệm.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status