Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai Tuyển Sinh

Thông Báo Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai

 Mã trường: C38
 Địa chỉ: Số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
 Điện thoại: 02693877365
 Website: https:cdspgialai.edu.vn
 Email: 

Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai thông báo tuyển sinh hệ cao đăng chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

2. Phạm vi tuyển sinh Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai.

3. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và môn xét tuyển Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai

3.1. Hệ Cao đẳng

TT Tên ngành Mã ngành Môn xét Mã tổ hợp Chỉ tiêu

 

1 Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán-Tin) 51140209 Toán, Lý, Hóa A00 25
Toán, Lý, Tiếng Anh A01
Toán, Hóa, Tiếng Anh D07
Toán, Sinh, Tiếng Anh D08
2 Sư phạm Vật lý

(Chuyên ngành Lý-KTCN)

51140211 Toán, Lý, Hóa A00 25
Toán, Lý, Tiếng Anh A01
Toán, Hóa, Tiếng Anh D07
3 Sư phạm Hóa học

(Chuyên ngành Hóa-Sinh)

51140212 Toán, Lý, Hóa A00 25
Toán, Hóa, Sinh B00
Toán, Hóa, Tiếng Anh D07
Toán, Sinh, Tiếng Anh D08
4 Sư phạm Ngữ văn

(Chuyên ngành Văn-GDCD)

51140217 Ngữ văn, Sử, Địa C00 25
Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh D14
Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh D15
5 Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử-Địa) 51140218 Ngữ văn, Sử, Địa C00 25
Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh D14
Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh D15
6 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 25
Toán, Lý, Tiếng Anh A01
Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh D14
Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh D15
7

 

Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán, Lý, Hóa A00 75
Toán, Lý, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Sử, Địa C00
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
8 Giáo dục Mầm non 51140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm và Hát) M00 90

3.2. Hệ Trung cấp

TT Tên ngành Mã ngành Môn xét Mã tổ hợp Chỉ tiêu
1 Sư phạm Mầm non 42140201 Điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn Văn, Toán 30

4Phương thức tuyển sinh Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai

– Hệ Cao đẳng: Xét tuyển theo 2 phương thức:

 Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh tham dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

4.1.1.1. Điều kiện xét tuyển

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4.1.1.2. Tiêu chí xét tuyển

– Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai dành tỉ lệ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia như sau: 57,9% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học; 42,1% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành còn lại.

– Các ngành không có môn thi năng khiếu: Lấy kết quả điểm thi môn văn hóa tương ứng với tổ hợp xét tuyển của kỳ thi THPT Quốc Gia để xét tuyển.

– Các ngành có môn thi năng khiếu: Lấy kết quả điểm thi môn văn hóa tương ứng với tổ hợp xét tuyển của kỳ thi THPT Quốc Gia và lấy kết quả thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức thi để xét tuyển.

– Các môn thi năng khiếu TDTT, Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), năng khiếu Họa (Hình họa) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

– Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu. Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Phiếu đăng ký xét tuyển, thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.1.1.3. Điểm ưu tiên, ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

4.1.1.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

4.1.2.1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4.1.2.2. Tiêu chí xét tuyển

– Đối với các ngành không có môn năng khiếu: Lấy điểm trung bình năm lớp 12 để xét tuyển

– Đối với các ngành có môn thi năng khiếu: Lấy điểm trung bình các môn văn hóa lớp 12 tương ứng với tổ hợp xét tuyển và kết quả thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức thi để xét tuyển.

– Các môn thi năng khiếu TDTT, Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), năng khiếu Họa (Hình họa) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

– Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu. Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

4.1.2.3. Điểm ưu tiên, ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

4.1.2.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

4.1.2.5. Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (download tại Website của trường)

– Bản sao học bạ THPT.

– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm tuyển sinh).

– Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

– 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận.

b)Phương thức đăng ký của thí sinh:

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc có thể  nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Gia Lai. (Phòng Đào tạo, trường CĐSP Gia Lai, số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Hệ Trung cấp

4.2.1.1 Đối tượng xét tuyển

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4.2.1.2. Tiêu chí xét tuyển

– Lấy tổng điểm thi tốt nghiêp THPT của 02 môn Văn và Toán để xét tuyển

– Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu.

– Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

4.2.1.3. Điểm ưu tiên, ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

4.2.1.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

4.2.1.4. Hồ sơ dự thi

– Bản sao học bạ THPT.

– Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời có ghi kết quả điểm thi 02 môn văn và toán.

– Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận.

– Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của trường (download tại Website: http://cdspgialai.edu.vn);

– 02 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận để Trường gửi giấy báo dự thi, giấy báo điểm.

  1. b) Lệ phí tuyển sinh: 300.000/ hồ sơ

5. Nội dung thi năng khiếu Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai

– Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Hát; Đọc, Kể diễn cảm.

– Năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc: Thẩm âm, Tiết tấu; Thanh nhạc.

– Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật: Hình họa; Trang trí.

– Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất: Chạy cự ly ngắn, gập thân trên thang gióng và bật xa tại chỗ.

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status