Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ- ĐHQG HÀ NỘI TUYỂN SINH

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

I. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Đào Tạo Các Ngành Chương Trình Chuẩn

Tên ngành/chương trình đào tạo Chỉ tiêu Mã xét tuyển Tổ hợp xét tuyển
Công nghệ thông tin 250 CN1 A00
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 60 A01
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 60
Kỹ thuật máy tính 90 CN2
Kỹ thuật Robot* 60
Kỹ thuật năng lượng* 60 CN3
Vật lý kỹ thuật 60
Cơ kỹ thuật 80 CN4
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 100 CN5
Công nghệ Hàng không vũ trụ* 60 CN7
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 60 CN11
Công nghệ nông nghiệp* 60 CN10 A00, A01, A02, B00

Đào Tạo Các Ngành Chương Trình Chất Lượng Cao

Tên ngành/chương trình đào tạo Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Mã xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** 120 A00 CN6
Khoa học Máy tính 150 A01 CN8
Hệ thống thông tin 60
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** 120 CN9

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đối Tượng Tuyển Sinh

Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Phương Thức Xét Tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 theo tổ hợp các môn tương ứng. Điểm trúng tuyển được tính trên điểm của tổ hợp môn xét tuyển và được xác định theo nhóm ngành. Việc phân ngành học được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành;

III. VÙNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội tuyển sinh trên khu vực cả nước.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

Điều kiện đăng ký xét tuyển

– Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy .
– Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia theo tổ hợp các môn tương ứng (với chương trình chất lượng cao theo thông tư 23 xét tuyển thẳng bằng 1 trong 2 hình thức: kết quả thi THPT Quốc gia hoặc xét chứng chỉ quốc tế của Trung tâm khảo thí Đại Học Cambride, Anh).
– Tổng điểm các môn xét tuyển đạt ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng nhóm ngành (sẽ được thông báo chi tiết ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào).

– Xét tuyển theo Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn Toán, Lý trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt tối thiểu 12 điểm.- Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ).- Xét tuyển theo Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK).

  • Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng nhóm ngành (sẽ được thông báo chi tiết sau). Riêng với các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học  phải đảm bảo xét tuyển có điều kiện ngoại ngữ đầu vào: kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi THPT quốc gia năm 2020 đạt tối thiểu điểm 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi nếu sử dụng tổ hợp xét tuyển không có môn ngoại ngữ.
  • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60), (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.
  • Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi(thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).
  • Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương, quy đổi theo bảng dưới đây (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm.
STT Trình độ Tiếng Anh Thang điểm 10
IELTS TOEFL iBT
1 5,5 65-78 8,50
2 6,0 79-87 9,00
3 6.5 88-95 9,25
4 7,0 96-101 9,50
5 7,5 102-109 9,75
6 8,0-9,0 110-120 10,00

Ghi chú: Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương để xét tuyển thì điểm xét tuyển được tính:

Điểm xét tuyển = Điểm tiếng Anh đã quy đổi + Điểm Toán + Điểm Lý + Điểm ưu tiên (Khu vực, đối tượng)

  1. Nguyên tắc xét tuyển:
  2. a) Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh), kết quả học tập THPT, kết quả thi THPT Quốc gia.
  3. b) Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020: Xét tuyển theo tổ hợp các môn tương ứng. Điểm trúng tuyển được tính trên điểm của tổ hợp môn xét tuyển và được xác định theo nhóm ngành. Việc phân ngành học được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành;
  4. c) Xét tuyển theo các phương thức khác (tuyển thẳng, chứng chỉ A-Level, SAT): Nếu số xác nhận nhập học ít hơn chỉ tiêu dự kiến, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang cho xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020.
  5. Nhóm ngành:gồm một hoặc vài ngành đào tạo có chung một mã đăng ký xét tuyển, có cùng các tổ hợp xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển. Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.
  6. Việc phân ngành học(đối với các nhóm có 2 ngành trở lên) được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành do Trường quy định.
 Mã trường: QHI
 Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: 0243 754 7461, 0437 547 865
 Website: uet.vnu.edu.vn
 Email: uet@vnu.edu.vn, tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội

 Biên Tập: Viết Thắng

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status