Trường Đại Học Đồng Tháp Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TUYỂN SINH

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học
1.1
Giáo dục Mầm non 7140201 115 20 M00 NK1 M05 NK1 M07 NK1 M11 NK1
Đại học Giáo dục Mầm non
1.2
Giáo dục Tiểu học 7140202 45 C01 C03 C04 D01
Đại học Giáo dục Tiểu học
1.3
Giáo dục Chính trị 7140205 30 C00 C19 D01 D14
Đại học Giáo dục Chính trị
1.4
Giáo dục Thể chất 7140206 20 T00 NK2 T05 NK2 T06 NK2 T07 NK2
Đại học Giáo dục Thể chất
1.5
Sư phạm Toán học 7140209 30 A00 A01 A02 A04
Đại học Sư phạm Toán học
1.6
Sư phạm Tin học 7140210 30 A00 A01 A02 A04
Đại học Sư phạm Tin học
1.7
Sư phạm Vật lý 7140211 20 A00 A01 A02 A04
Đại học Sư phạm Vật lý
1.8
Sư phạm Hoá học 7140212 20 A00 A06 B00 D07
Đại học Sư phạm Hoá học
1.9
Sư phạm Sinh học 7140213 20 A02 B00 B02 D08
Đại học Sư phạm Sinh học
1.10
Sư phạm Ngữ văn 7140217 30 C00 C19 D14 D15
Đại học Sư phạm Ngữ văn
1.11
Sư phạm Lịch sử 7140218 20 C00 C19 D09 D14
Đại học Sư phạm Lịch sử
1.12
Sư phạm Địa lý 7140219 20 A07 C00 C04 D10
Đại học Sư phạm Địa lý
1.13
Sư phạm Âm nhạc 7140221 10 10 N00 NK3 N01 NK3
Đại học Sư phạm Âm nhạc
1.14
Sư phạm Mỹ thuật 7140222 10 10 H00 NK6 H07 NK6
Đại học Sư phạm Mỹ thuật
1.15
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 30 D01 N1 D13 N1 D14 N1 D15 N1
Đại học Sư phạm Tiếng Anh
1.16
Ngôn ngữ Anh 7220201 50 50 D01 N1 D13 N1 D14 N1 D15 N1
Đại học Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh)
1.17
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 50 50 C00 D01 D14 D15
Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc
1.18
Quản lý văn hoá 7229042 20 20 C00 C19 C20 D14
Đại học Quản lý văn hoá
1.19
Việt Nam học 7310630 50 50 C00 C19 C20 D14
Đại học Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)
1.20
Quản trị kinh doanh 7340101 40 40 A00 A01 D01 D10
Đại học Quản trị kinh doanh
1.21
Tài chính – Ngân hàng 7340201 30 30 A00 A01 D01 D10
Đại học Tài chính – Ngân hàng
1.22
Kế toán 7340301 60 60 A00 A01 D01 D10
Đại học Kế toán
1.23
Khoa học môi trường 7440301 20 20 A00 B00 D07 D08
Đại học Khoa học môi trường
1.24
Khoa học máy tính 7480101 20 20 A00 A01 A02 A04
Đại học Khoa học máy tính (CNTT)
1.25
Nông học 7620109 20 20 A00 B00 D07 D08
Đại học Nông học
1.26
Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 40 40 A00 B00 D07 D08
Đại học Nuôi trồng thuỷ sản
1.27
Công tác xã hội 7760101 40 40 C00 C19 C20 D14
Đại học Công tác xã hội
1.28
Quản lý đất đai 7850103 20 20 A00 A01 B00 D07
Đại học Quản lý đất đai
2
Các ngành đào tạo cao đẳng
2.1
Giáo dục Mầm non 51140201 74 31 M00 NK1 M05 NK1 M07 NK1 M11 NK1
Cao đẳng Giáo dục mầm non
2.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 21 9 C01 C03 C04 D01
Cao đẳng Giáo dục Tiểu học
2.3
Giáo dục Thể chất 51140206 14 6 T00 NK2 T05 NK2 T06 NK2 T07 NK2
Cao đẳng Giáo dục Thể chất
2.4
Sư phạm Toán học 51140209 14 6 A00 A01 A02 A04
Cao đẳng Sư phạm toán học
2.5
Sư phạm Tin học 51140210 14 6 A00 A01 A02 A04
Cao đẳng Sư phạm Tin học
2.6
Sư phạm Vật lý 51140211 14 6 A00 A01 A02 A04
Cao đẳng Sư phạm Vật lý
2.7
Sư phạm Hoá học 51140212 14 6 A00 A06 B00 D07
Cao đẳng Sư phạm Hóa học
2.8
Sư phạm Sinh học 51140213 14 6 A02 B00 B02 D08
Cao đẳng Sư phạm Sinh học
2.9
Sư phạm Ngữ văn 51140217 14 6 C00 C19 D14 D15
Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn
2.10
Sư phạm Lịch sử 51140218 14 6 C00 C19 D09 D14
Cao đẳng Sư phạm Lịch sử
2.11
Sư phạm Địa lý 51140219 14 6 A07 C00 C04 D10
Cao đẳng Sư phạm Địa lý
2.12
Sư phạm Âm nhạc 51140221 14 6 N00 NK3 N01 NK3
Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc
2.13
Sư phạm Mỹ thuật 51140222 14 6 H00 NK6 H07 NK6
Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

II. Vùng tuyển sinh Trường đại học Đồng Tháp:

Tuyển sinh trên cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh Trường đại học Đồng Tháp:

Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng:

Đã tốt nghiệp THPT Quốc Gia, đảm bảo các tiêu chí chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

IV. Hồ sơ xét tuyển Trường đại học Đồng Tháp:

– Phiếu đăng ký xét tuyển

– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia.

– Bản sao Học Bạ THPT

– Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

– 01 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện: Trường đại học Đồng Tháp, Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status