Trường Đại Học Khoa Học Huế Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ TUYẾN SINH

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Khoa Học Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học với nội dung cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo Trường Đại học Khoa Học Huế

Số

TT

Tên trường, Ngành học

ngành

Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Chỉ tiêu
TRƯỜNG

ĐẠI HỌC

KHOA HỌC (DHT)

1.900
1 Hán  Nôm 7220104 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 30
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
2 Triết học 7229001 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 60
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
3. Ngữ văn, Địa lý, GDCD C20
3 Lịch sử 7229010 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 50
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
4 Ngôn ngữ học 7229020 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 40
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
5 Văn học 7229030 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 70
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
6 Xã hội học 7310301 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 60
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
7 Đông phương học 7310608 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 80
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
8 Báo chí 7320101 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 180
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D15
9 Sinh học 7420101 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học D08
10 Công nghệ sinh học 7420201 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 100
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học D08
11 Vật lý học 7440102 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
12 Hoá học 7440112 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 60
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
13 Địa chất học 7440201 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
14 Địa lý tự nhiên 7440217 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
15 Khoa học môi trường 7440301 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 60
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
16 Toán học 7460101 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
17 Toán ứng dụng 7460112 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
18 Công nghệ thông

tin

7480201 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 300*
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
19 CN kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 100
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
20 Kỹ thuật địa chất 7520501 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
21 Kỹ thuật trắc địa Bản đồ 7520503 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 40
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
22 Kiến trúc 7580101 1. Toán, Vật lý, Vẽ MT (hs 1.5) V00 160
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT (hs 1.5) V01
23 Công tác xã hội 7760101 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 160
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
24 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 70
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

I. Vùng tuyển sinh Trường Đại học Khoa Học Huế:

Tuyển sinh trên cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh chính Trường Đại học Khoa Học Huế:

Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia và phần thi năng khiếu đối với ngành kiến trúc.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng:

Đã tốt nghiệp THPT Quốc Gia, đảm bảo các tiêu chí chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

III. Hồ sơ xét tuyển Trường Đại học Khoa Học Huế:

– Phiếu đăng ký xét tuyển

– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia.

– Bản sao Học Bạ THPT

– Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

– 01 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện: Phòng Đào tạo đại học – Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế, Số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status