• Connect with us:

Trường Đại Học Kinh tế Huế Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Kinh tế Huế thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TUYỂN SINH

Căn vứ vào kế hoạch đào tạo, Đại học kinh tế Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học với nội dung cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo Đại học kinh tế Huế

TT Ngành Chuyên ngành Mã đăng ký xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
I Nhóm ngành Kinh tế 390
1 Kinh tế Kế hoạch - Đầu tư 7310101 A00, A01, D01,C15 220
Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
Kinh tế và Quản lý du lịch
2 Kinh tế nông nghiệp   7620115 A00, A01, D01,C15 30
3 Kinh doanh nông nghiệp   7620114 A00, A01, D01,C15 30
4 Logistics và Quản lý chuồi cung ứng   7510605 A00, A01, D01,C15 60
5 Kinh tế quốc tế   7310106 A00, A01, D01,C15 50
II Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán 360
6 Kế toán   7340301 A00, A01, D01,C15 260
7 Kiểm toán   7340302 A00, A01, D01,C15 100
III Nhóm ngành Thống kê kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý 110
8 Hệ thống thông tin quản lý Tin học kinh tế 7340405 A00, A01,D01,C15 60
9 Thống kê kinh tế Thống kê kinh doanh 7310107 A00, A01, D01,C15 50
IV Nhóm ngành Thương mại 150
10 Kinh doanh thương mại   7340121 A00, A01, D01,C15 90
11 Thương mại điện tử   7340122 A00, A01, D01,C15 60
V Nhóm ngành Quản trị kinh doanh 390
12 Quản trị kinh doanh   7340101 A00, A01, D01,C15 240
13 Marketing   7340115 A00, A01, D01,C15 100
14 Quản trị nhân lực   7340404 A00, A01, D01,C15 50
VI Nhóm ngành Tài chính ngân hàng 100
15 Tài chính - Ngân hàng Tài chính 7340201 A00, D96, D01, D03 100
Ngân hàng
VII Nhóm ngành Kinh tế chính trị 40
16   Kinh tê chính trị   7310102 A00, A01, D01,C15 40
VIII Các chương trình liên kêt 120
17 Tài chính - Ngân hàng (Rennes) (1)   7349001 A00, D96, D01, D03 30
18 Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney)(2)   7903124 A00, A01,D01,C15 40
19 Quản trị kinh doanh (Ireland) (3)   7349002 A00, A01,D01,C15 50
IX Chương trình Chất lượng cao 170
20 Kinh tế 7                  ' Kê hoạch - Đâu tư 7310101CL A00, A01,D01,C15 30
21 Kiểm toán   7340302CL A00 A01 D01, C15 30
22 Hệ thống thông tin quản lý   Tin học kinh tê 7340405CL A00 A01 D01 C15 30
23 Quản trị kinh doanh   7340101CL A00, A01, D01,C15 50
24 Tài chính - Ngân hàng   7340201CL A00, D96, D01, D03 30

II. Phương thức tuyển sinh chính Đại học kinh tế Huế:

Xét tuyển kết quả học tập và kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 

III. Vùng tuyển sinh Đại học kinh tế Huế:

Tuyển sinh trên cả nước.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Đã tốt nghiệp THPT Quốc Gia, đảm bảo các tiêu chí chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

IV. Hồ sơ xét tuyển Đại học kinh tế Huế:

- Phiếu đăng ký xét tuyển - Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia. - Bản sao Học Bạ THPT - Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - 01 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh… Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện: Phòng Đào tạo đại học – Trường đại Học Kinh Tế Huế, Số 99 Hồ Đắc Di, TP.Huế Điểm Chuẩn Đại Học Kinh tế Huế Chính Xác Nhất Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh tế Huế Mới Nhất Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Kinh tế Huế

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách