Đại Học Ngoại Thương Tuyển Sinh Năm 2018

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Ngoại Thương là trường đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại.
Trường Đại học Ngoại Thương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

TT Ngành học Tổ hợp môn Môn chính Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
1 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
1070 210
1.1 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Toán, Vật lí, Hóa học
1.2 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
1.3 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
1.4 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
1.5 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
1.6 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
1.7 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
1.8 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
2 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
390 210
2.1 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Toán, Vật lí, Hóa học
2.2 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
2.3 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2.4 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
2.5 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
3 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
400 90
3.1 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học
3.2 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3.3 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3.4 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4 Ngành Ngôn ngữ Anh 170
4.1 Ngành Ngôn ngữ Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
5 Ngành Ngôn ngữ Pháp 60
5.1 Ngành Ngôn ngữ Pháp Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp
6 Ngôn ngữ Trung 60
6.1 Ngôn ngữ Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
6.2 Ngôn ngữ Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung
7 Ngôn ngữ Nhật 90
7.1 Ngôn ngữ Nhật Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
7.2 Ngôn ngữ Nhật Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật Tiếng Nhật
8 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
150
8.1 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Toán, Vật lí, Hóa học
8.2 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
8.3 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8.4 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

I. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học Ngoại Thương:

– Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
– Có điểm trung bình học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 điểm trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên.
– Tham dự kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm ba môn thi theo khối thi và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Nhà trường quy định tại mục 2 trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.

II. Phạm vi tuyển sinh Đại học Ngoại Thương:

Trường Đại học Ngoại Thương tuyển sinh trên khu vực cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh Đại học Ngoại Thương:

– Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.
– Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển) tại ngưỡng điểm trúng tuyển (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì Nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học Ngoại Thương:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Đại học Ngoại thương.
– Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.
– Bản photo công chứng học bạ THPT.
– Giấy chứng nhận quyền ưu tiên (nếu có).

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TUYỂN SINH
 Mã trường: NTH
 Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: (04) 32595158
 Website: ftu.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Ngoại Thương Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Ngoại Thương

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status