Đại Học Thủ Đô Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2018

 ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

dai hoc thu do tuyen sinh

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Xét tuyn bng kết qu các t hp môn thi THPT quc gia

Mã t hp

Xét tuyn bng hc b

Ch tiêu

Giáo dục Tiểu học

7140202

– Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01

D96

D72

Không tuyển bằng học bạ

120

Giáo dục Mầm non

7140201

– Ngữ văn, NK mm non 1 (K chuyn, Đc din cm), NK mm non 2 (Hát)

– Toán, NK mm non 1 (K chuyn, Đc din cm), NK mm non 2 (Hát)

M01

M03

Không tuyển bằng học bạ

120

Quản lý Giáo dục

7140114

Ng văn, Lịch sử, Địa lý

Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

Ng văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ng văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

30

Giáo dục công dân

7140204

Ng văn, Lịch sử, Địa lý

Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

30

Ngôn ngữ Anh

7220201

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D14

D15

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

80

Việt Nam học

7310630

– Ngữ văn, Lch s, Địa lý

– Ngữ văn, Đa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH, Tiếng Anh

50

Ngôn ngữ

Trung Quốc

7220204

– Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh (Tiếng Trung)

80

Sư phạm Toán

7140209

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán hc

40

Sư phạm Lịch sử

7140218

– Ngữ văn, Lch s, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lch s, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lch s, GDCD

C00

D78

D14

C19

Nhóm KHXH/ Lch s

30

Sư phạm Vật lý

7140211

Toán, Vt lý, Hóa học

– Toán, Vt lý, Sinh học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vt Lý, Tiếng Anh

A00

A02

D90

A01

Nhóm KHTN/ Vt lý

30

Công nghệ thông tin

7480201

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D01

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán hc

30

Công tác xã hội

7760101

– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

Ng văn, GDCD, Tiếng Anh

Ng văn, Toán, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D01

Nhóm KHXH

30

Giáo dục đặc biệt

7140203

– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ng văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ng văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

30

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Ng văn, Lịch sử, Địa lý

Ng văn, Địa lý, Tiếng Anh

Ng văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Ng văn

40

Chính trị học

7310201

– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, Tiếng Anh, KHXH

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

30

Quản trị kinh doanh

7340101

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

80

Luật

7380101

– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

80

Toán ứng dụng

7460112

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Nhóm KHTN

30

Quản trị khách sạn

7810201

Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

– Toán, Hóa hc, Sinh học

– Toán, Hóa hc, Tiếng Anh

– Toán, Sinh hc, Tiếng Anh

– Toán, Sinh hc, Vật lý

B00

D07

D08

A02

Nhóm KHTN

30

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHTN/ Toán

60

I. Phạm vi tuyển sinh:

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh trên khu vực cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh:

Hình thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia
Hình thức 2: xét tuyển học bạ THPT
Nhóm KHXH gồm kết quả các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh
Nhóm KHTN gồm kết quả các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
Điểm trung bình chung của nhóm ở cả 3 năm học đạt từ 6.0 trở lên. Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.
Tuyển thẳng học sinh trường THPT chuyên có kết quả học tập 3 năm đạt loại Giỏi, hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.
Đối với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu ở trường khác để xét tuyển.
Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH

 Mã trường: HNM
 Địa chỉ: số 98 dương Quản Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: (04)3 833 3231
 Website: daihocthudo.edu.vn
 Email: admin@daihocthudo.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Đô Hà Nội Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Thủ Đô Hà Nội Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status