Đại Học Thủ Đô Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2019

 ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH

dai hoc thu do tuyen sinh

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

TTT Tên ngành Mã ngành Xét tuyển bằng kết quả các tổ hợp môn thi THPT quốc gia Mã tổ hợp Xét tuyển bằng học bạ Chỉ tiêu
1 Quản lý Giáo dục 7140114 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

30
2 Giáo dục Mầm non

(*)

7140201 – Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

– Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

M01

 

M09

 

Không tuyển bằng học bạ 110
3 Giáo dục Tiểu học (**)

 

7140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01

D96

D72

Không tuyển bằng học bạ 180
4 Giáo dục đặc biệt 7140203 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

(50%)

30
5 Giáo dục công dân 7140204 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

30
6 Sư phạm Toán học 7140209 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Không tuyển bằng học bạ 70
7 Sư phạm Vật lý 7140211 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

A02

D90

A01

Nhóm KHTN/

Vật lý

(50%)

30
8 Sư phạm Ngữ văn 7140217 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ 70
9 Sư phạm Lịch sử 7140218 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn Lịch sử, GDCD

C00

D78

D14

C19

Nhóm KHXH/ Lịch sử

(50%)

40
10 Ngôn ngữ Anh

 

7220201 –      Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D14

D15

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

(20%)

90
11 Ngôn ngữ

Trung Quốc

 

7220204 – Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh (Tiếng Trung)

(20%)

90
11 Chính trị học 7310201 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, KHXH

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

30
12 Việt Nam học 7310630 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH, Tiếng Anh

(20%)

40
13 Quản trị kinh doanh 7340101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

80
14 Quản lý công 7340403 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

D14

D15

C00

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

30
15 Luật 7380101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

90
16 Toán ứng dụng 7460112 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

A00

D07

D90

D01

Nhóm KHTN

(50%)

30
17 Công nghệ thông tin

(*)

7480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D01

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán học

(20%)

70
18 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 – Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Vật lý

B00

D07

D08

A00

Nhóm KHTN

(50%)

30
19 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

(*)

7510605 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

 

Nhóm KHTN/ Toán

(20%)

80
20 Công tác xã hội 7760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D01

 

Nhóm KHXH

(50%)

40
21 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(*)

7810103 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ 80
22 Quản trị khách sạn

(*)

7810201 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ

 

80
TỔNG: 1450

 

I. Phạm vi tuyển sinh:

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh trên khu vực cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh:

Hình thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia
Hình thức 2: xét tuyển học bạ THPT
Nhóm KHXH gồm kết quả các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh
Nhóm KHTN gồm kết quả các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
Điểm trung bình chung của nhóm ở cả 3 năm học đạt từ 6.0 trở lên. Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.
Tuyển thẳng học sinh trường THPT chuyên có kết quả học tập 3 năm đạt loại Giỏi, hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.
Đối với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu ở trường khác để xét tuyển.
Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH

 Mã trường: HNM
 Địa chỉ: số 98 dương Quản Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: (04)3 833 3231
 Website: daihocthudo.edu.vn
 Email: admin@daihocthudo.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Đô Hà Nội Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Thủ Đô Hà Nội Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội

Bạn thích bài viết này ?

23
Để lại bình luận

avatar
15 Comment threads
8 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
lê thị thuỳ anhPhạm Thị Hương GiangNguyễn Thị Như HoaThuỳ NhungMến Recent comment authors
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Nông Thị Mến
Nông Thị Mến

Nếu em thi khối c có được học giáo dục tiểu học Không ạ

admin

Em xem kỹ thông báo tuyển sinh các khối ngành của trường đại học thủ đô bên trên em nhé. Mỗi khối ngành xét tuyển sẽ có các khối tương ứng

Ngọc anh
Ngọc anh

Cho e hỏi là e dùng kết quả học bạ của e là 2018 có được nạp hồ sơ vào trường k ạ

admin

Với trường đại học thủ đô xét tuyển hệ đại học và cao đẳng năm 2019 thì không dùng kết quả năm 2018 để xét tuyển được em nhé. em cần có kết quả thi năm 2019 để xét tuyển vào học tại trường

Ha phuong
Ha phuong

Dạ cho e hỏi là thi khối M01 thì năng khiếu nhân đôi ạ .và thi năng khiếu ở đâu ạ

admin

Trường đại học thủ đô thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với việc xét tuyển và thi năng khiêú em đọc kỹ thông báo tuyển sinh của nhà trường và làm theo hướng dẫn , các em đăng ký cần gửi hồ sơ đăng ký về trường tuỳ ngành bên trường sẽ thông báo lịch thi tuyển năng khiếu cho các em nhé

Vi Thị Nhị
Vi Thị Nhị

Cho e hỏi là môn tiếng Anh trong ngành ngôn ngữ Anh có nhân đôi k ạ

admin

Đại học thủ đô tuyển sinh ngành ngôn ngữ anh cho các thí sinh xét tuyển đại học cao đẳng năm 2019 với ngành ngôn ngữ anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại của trường các thầy cô giáo để được hướng dẫn nhé

Ha phuong
Ha phuong

Dạ cho e hỏi thi khối M01 thì môn năng khiếu tính như thế nào ạ

Ha phuong
Ha phuong

Cách tính môn năng khiếu ngành giáo dục mầm non đại học thủ đô hà nội ạ

Vũ Thuý
Vũ Thuý

Cho em hỏi dùng học bạ xét tuyển đại học thì bao giờ nộp hồ sơ ạ

admin

Trường đại học thủ đô thông báo tuyển sinh năm 2019. EM có thể làm hồ sơ và xét tuyển gửi về trường ngay từ bây giờ em nhé

Ngọc
Ngọc

E muốn học gd mầm non- sư phạm tiếng anh thì tên ngành là gì vậy ạ? Và làm hồ sơ ở đâu v ạ

anh thư
anh thư

em muốn xét học bạ vào trường thì cần kết quả của ba năm cấp ba hay chỉ cần kết quả đến học kì 1 của năm lớp 12 ạ?

Quỳnh
Quỳnh

Ad cho e hỏi là nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ thì cần những gì và gửi bằng hình thức bưu điện hay đến trực tiếp ạ

admin

Các thủ tục giấy tờ hồ sơ em đọc kỹ thông báo tuyển sinh của trường đại học thủ đô trên thông báo tuyển sinh em nhé

Hang
Hang

Cho e hỏi nghang giáo dục mầm non phần thi năng khiếu như thế nào ạ? Điểm thi năng khiếu có được nhân đôi ko ạ?

admin

khi xét tuyển nguyện vọng vào nghành sư phạm mầm non thi năng khiếu vào xét tuyển các thầy cô sẽ thông báo kỳ thi tuyển sinh

Mến
Mến

Em muốn đăng kí ngành giáo dục tiểu học cả 2 hệ hệ đại học và hệ cao đẳng được không ạ

Thuỳ Nhung
Thuỳ Nhung

Em muốn thi giáo dục tiểu học nhưng hệ cao đẳng thì đăng ký như nào vậy ạ?

Nguyễn Thị Như Hoa
Nguyễn Thị Như Hoa

Em tốt nghiệp 2018 thì e có thể xét học bạ hay dựa vào KQ thi 2018 để đki vào trường mình không ạ ?

Phạm Thị Hương Giang
Phạm Thị Hương Giang

E muốn đăng ký nghành GD thể chất nhưng mà e chưa có thi năng khiếu ở trường nào cả vậy e phải làm sao ạ

lê thị thuỳ anh
lê thị thuỳ anh

e thi khối c vs số điểm 18,35 chưa cộng kk .. cộng cả kk thì e đk 21,85 thì e có học đk luật k ạ

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status