Trường Sỹ Quan Lục Quân I Tuyển Sinh 2020

Thông Báo Tuyển Sinh 

Trường Sỹ Quan Lục Quân I

Ký hiệu: LAH

Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, Trường Đại học sỹ quan lục quân I đã chính thức thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy bao gồm những thông tin cụ thể như sau:

1. Ngành học, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sỹ Quan Lục Quân 1.

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Đào tạo đại học quân sự      
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

559

2. Phạm vi tuyển sinh Trường Sỹ Quan Lục Quân 1.

Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

3. Phương thức tuyển sinh Trường Sỹ Quan Lục Quân 1.

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD & ĐT;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

4. Điểm xét tuyển và những chính sách ưu tiên trong xét tuyển Trường Sỹ Quan Lục Quân 1.

– Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

– Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

– Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự;

– Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi , ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

– Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 40 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

5. Quy định chung về công tác sơ tuyển Trường Sỹ Quan Lục Quân 1.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

– Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian sơ tuyển: Theo thời gian quy định của Nhà Trường.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng quản lý đào tạo: Trường Sỹ Quan Lục Quân 1

Địa chỉ:  Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Website: http://www.sqlq1.edu.vn

Điểm Chuẩn Sỹ Quan Lục Quân I Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Sỹ Quan Lục Quân I Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Sỹ Quan Lục Quân I

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status